Utbildningar i centrala IT-system

Vid Uppsala universitet finns det ett flertal centrala IT-system. För information om de kurser som erbjuds i respektive system, se:

Utbildningar inom IT och lärande

Varje termin anordnas kurser och seminarier om IT och lärande.

Seminarier:

Kurser:

Programvaror

Uppsala universitet har två avtal för IT-utbildningar, ett för användarutbildningar och ett för avancerade IT-utbildningar. Med användarutbildningar avses kontorsprogramvaror som till exempel Word, Excel, PowerPoint och Acrobat, medan avancerade IT-utbildningar avser till exempel serverprogramvaror och programmering.

Användarutbildningar
Universitetet har avtal med Office IT-partner Utbildning för kurser i kontorsprogram såsom Word, Excel, PowerPoint och Acrobat. Avtalet är utformat så att vi kan boka in oss på kurser ur hela deras utbud för kontorsprogram till förmånliga priser.

Du hittar deras kursutbud på länken http://www.officeitpartnerutbildning.se/uppsalauniversitet, och du anmäler dig också på samma sida. Tänk på att du måste få godkänt av din chef först. När du bokar är det viktigt att du i fältet ”Fakturareferens” anger din institutions tresiffriga ekonomi-ID. Det får du av din ekonomiansvarige om du inte redan har det.

Avancerade IT-utbildningar
Universitetet har avtal med Lexicon och AddSkills/Cornerstone för avancerade IT-utbildningar och för skräddarsydda IT-utbildningar. Lexicon har även knutit till sig Learning Tree som underleverantör. Avancerade utbildningar är till exempel utbildningar i serverprogramvaror, programmering och metodik såsom ITIL. Avtalet är utformat så att vi kan boka in oss på kurser ur hela deras utbud för avancerade IT-utbildningar till förmånliga priser.

Kursutbudet hittar du på respektive leverantörs hemsida, www.cornerstone.se, www.lexicon.se och www.learningtree.se. Lexicon har utbildningslokaler i Uppsala, och alla tre finns även i Stockholm. Hos Lexcion och Learning Tree har vi 68 procents rabatt på det pris som står på hemsidan, och hos AddSkills/Cornerstone 60 procent. Om du har frågor kring kurser kan du vända dig till mattias.collen@lexicon.se, info@learningtree.se och david.daoud@cornerstone.se.

Tänk på att du måste få godkänt av din chef innan du bokar in dig. När du bokar är det viktigt att du i fältet ”Fakturareferens” anger din institutions tresiffriga ekonomi-ID. Det får du av din ekonomiansvarige om du inte redan har det.

Om du behöver en skräddarsydd IT-utbildning hör du av dig till IT Servicedesk, servicedesk@uu.se så får du hjälp med att beställa den.