PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utbildningar i centrala IT-system

Vid Uppsala universitet finns det ett flertal centrala IT-system. För information om de kurser som erbjuds i respektive system, se:

Utbildningar inom IT och lärande

Varje termin anordnas kurser och seminarier om IT och lärande.

Seminarier:

Kurser:

Utbildningar i Officepaketet, Adobe mm

Sedan 2014-03-04 har vi ett avtal med Lexicon AB för kurser i bland annat Word, Excel, PowerPoint, Photoshop och Acrobat. Avtalet har tecknats genom ett avrop från Kammarkollegiets ramavtal för IT-utbildningar, och det är utformat så att vi kan beställa kurser ur hela deras kursutbud till förmånliga priser.

Se sammanställningar av kursutbud (pdf) samt seminarier och certifieringar (pdf) som Lexicon kan tillhandahålla.

Du bokar kursplats själv via Lexicons hemsida. Tänk på du måste få godkänt av din chef först. När du bokar är det viktigt att du vid rubriken kostnadsställe anger din institutions tresiffriga organisationsenhet. Den får du av din ekonomiansvarige om du inte redan har den.

Utöver det ordinarie kursutbudet innehåller avtalet även kurser i Windows 7, Windows 8, Outlook och Outlook för tekniker, som hålls i universitetets lokaler både i Uppsala och på Gotland. Dessa kurser är anpassade specifikt till den IT-miljö vi har vid Uppsala universitet. För mer information om dessa kurser kan du prata med ditt lokala IT-stöd eller med Staffan Emrén på IT-avdelningen, staffan.emren@uadm.uu.se