PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Högskolepedagogiska kurser

Enheten för universitetspedagogik vid avdelningen för kvalitetsutveckling som är placerade i Campus Blåsenhus ger flera olika högskolepedagogiska kurser.

Bl.a. Högskolepedagogisk grundkurs på svenska och engelska, kursen handledning av studenter på svenska och engelska, handledning av doktorander på svenska och engelska, pedagogiskt ledarskap, mentorsutbildning.

För mer information om kursutbudet se kurser.

För att se när kurserna ges se kalendarium.