PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kurser i engelska för medarbetare

The Unit for Professional English vid engelska institutionen har utformat flera engelskkurser personal vid Uppsala universitet.

Kurserna kommer att ges under höstterminen 2017.

Kurser för administrativ personal

Speaking English at work - anmäl dig senast 13 oktober.

Writing English at work - anmäl dig senast 9 oktober.

Kurser för all personal

Mastering Spoken Communication - anmäl dig senast 6 oktober.

Kurser för doktorander, forskare och undervisande personal

Mastering Academic Writing - anmäl dig senast 1 september.

Mer information och anmälan till UPE´s kurser