PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Grundläggande brandskyddsutbildning

 

Samtliga anställda ska minst vart femte år genomföra en brandskyddsutbildning. Utbildningen har en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen hittar du här på webben (nanolearning).

 

Innehåll i utbildningen:

  • systematiskt brandskyddsarbete
  • brandteori
  • utrymning
  • släckmedel

Enskilda institutioner/motsvarande som vill ha en ”egen” brandskyddsutbildning, kontaktas universitetets säkerhetsavdelning,

Brandskyddsombud har en speciell, obligatorisk, utbildning.

Frågor?
Kontakta Säkerhetsavdelningen

 

Allmänt om brandskyddsutbildningen
En viktig förutsättning för trygghet och säkerhet på arbetsplatsen är att alla har grundläggande kunskaper om skydd mot brand, om larmrutiner och utrymning.