PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Grundläggande brandskyddsutbildning

Samtliga anställda skall minst vart femte år genomföra en brandskyddsutbildning. Från och med 2018 kommer den teoretiska delen av brandskyddsutbildningen att ske via nano-learning på universitetets intranät.

Utbildningen är inte färdigställd ännu - när så är fallet kommer information angående detta att finnas här.

 

Exempel på innehåll i kursen

  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Brandskyddsrutiner
  • Brandteori
  • Evakuering
  • Släckmedel

Om en enskild institution/motsvarande vill ha en ”egen” brandskyddsutbildning, kontaktas universitetets säkerhetsavdelning, se nedan.

Brandskyddsombud har en speciell, obligatorisk, utbildning.

Frågor?
Kontakta Greger Hjelm

 

Allmänt om brandskyddsutbildningen
En viktig förutsättning för trygghet och säkerhet på arbetsplatsen är att alla har grundläggande kunskaper om skydd mot brand, om larmrutiner och utrymning.