PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Grundläggande brandskyddsutbildning

Innehåll i brandskyddsutbildningen på Viktoria

Teori

  • Brandrisker, brandorsaker och brandförlopp
  • Förebyggande brandskydd
  • Brandförsvarets organisation och resurser
  • Åtgärder vid upptäckt av brand

Praktik

  • Brand och rökspridning
  • Släckövningar

Kursdatum för våren 2017
(
For the corresponding course dates in English, see the English version of this page)

Kursdatum för 2017 är ännu inte spikade. Återkom senare i höst för mer information!

Plats
Uppsala Brandförsvar VIKTORIA, Almungevägen 33.
Gemensam busstransport anordnas till och från VIKTORIA i direkt anslutning till kurserna. Upphämtningsplats meddelas i kallelsen som skickas närmare kurstillfället.

Avgift
Kursen bekostas av centralt avsatta medel. Om du uteblir och inte har avbokat din plats debiteras din inst/motsv en avgift på 500 kr.

Anmälan
Via länk till respektive utbildning

Frågor?
Kontakta Greger Hjelm

Allmänt om brandskyddsutbildningen
En viktig förutsättning för trygghet och säkerhet på arbetsplatsen är att alla har grundläggande kunskaper om skydd mot brand, om larmrutiner och utrymning.
Uppsala universitet erbjuder alla anställda att gå brandskyddsutbildning var 4:de år.