PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kort webbutbildning

Webbutbildningen Vårt uppdrag – min roll som statsanställd inom universitet och högskola är en webbaserad introduktionsutbildning.

Filmen fokuserar på det ansvar som högskoleanställda har enligt lagen, exempelvis när det gäller antagning och examination. Den lyfter också områden som innehåller både rättigheter och skyldigheter, som offentlighetsprincipen och meddelarskyddet, och värderingar om fri åsiktsbildning och anti-diskriminering. Webbutbildningen som helhet blandar texter, korta filmer och interaktiva dilemman som deltagaren får ta ställning till.