PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Internutbildning för anställda

Internutbildning erbjuds av många olika interna aktörer. Det kan variera från korta insatser till längre program. I flikarna till vänster hittar du information riktad till olika målgrupper samt information om mer ämnesspecifika kurser. 

Kompetensforums kursutbud riktas till chefer, ledare och administrativ personal. De kurser som enheten för universitetspedagogik vid avdelningen för kvalitetsutveckling och enheten för användarstöd med it i lärandet ger finns under rubriken Undervisa - pedagogisk utveckling. För mer information se kurser.