Bibliotekets kurser

Biblioteket erbjuder kostnadsfria kurser och handledning för forskare, doktorander och övriga anställda. Vi skräddarsyr också kurser på begäran, bland annat om referenshanteringsprogram samt kurser och handledning i att publicera, söka information eller hitta i specialsamlingar.

Vi undervisar också med hjälp av unika kulturarvssamlingar. Här finns äldre tryck, handskrifter, musikalier, kartor, bilder, med mera. Undervisningen kan bedrivas på plats i biblioteket med tillgång till originalmaterial, alternativt på distans med digitaliserade objekt. Vi kan ordna seminarier för särskilda kursmoment och gästföreläsningar med forskare i samarbete med institutioner.

Exempel på kurser:

  • Avhandlingsproduktion och avhandlingsmallar i Word
  • Informationssökning
  • Referenshanteringsprogram (EndNote, Mendeley, Zotero)

Se kurser och anmäl dig