PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Reseräkning

Enligt det lokala reseavtalet ska reseräkning lämnas inom två månader efter avslutad tjänsteresa. Rätten till ersättning upphör om inte reseräkning har lämnats in senast ett år efter resans slut enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T, 10 kap. 11 § Reseräkningar m.m.

 

Endagsresor/Övriga utlägg
Sök reseersättning för endagsresor/övriga utlägg i Primula
Så här gör du - manual endagsresor/övriga utlägg
Samlingssida, endagsresor/övriga utlägg

 

Inrikes
Sök reseersättning för inrikes resa i Primula
Så här gör du - manual reseersättning inrikes
Samlingssida, reseersättning - inrikes

 

Utrikes
Sök reseersättning för utrikes resa i Primula
Så här gör du - manual reseersättning utrikes
Samlingssida, reseersättning - utrikes

 

Utbetalning av reseräkningar och utlägg
Förutom den ordinarie utbetalningen i samband med lönen den 25:e, sker utbetalningar av reseräkningar och utlägg även den 5:e och 15:e. I de fall datumen infaller på helgdagar kommer vi att följa samma princip som vid utbetalning av lön.  

Länkar:
FAQ reseräkningar
Traktamente och lönetillägg
Kostavdrag och kostförmån
Vilka har rätt till reseersättning?
Originalkvitto krävs för ersättning
Reseförskott