Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ersättningar/utlägg

Reseräkning
 

Friskvårdsersättning
Sök friskvårdsersättning i Primula
Så här gör du - manual friskvårdsersättning
Samlingssida, friskvårdsersättning

Skattepliktiga förmåner
Registrera din skattepliktiga förmån i Primula
Så här gör du - manual skattepliktiga förmåner
Samlingssida, skattepliktiga förmåner

Sjukvårdsersättning
Sök sjukvårdsersättning i Primula
Så här gör du - manual sjukvårdsersättning
Samlingssida, sjukvårdsersättning

Timersättning (pilotprojekt timersättning)
Med anledning av att HR-avdelningen har ett pågående projekt där vi vill digitalisera hanteringen av våra intermittent anställda har vi från och med mars 2018 lagt ut formulär för den pilotgrupp som ska få börja redovisa sina arbetade timmar via Primula webb. Det är bara pilotgruppen som ska använda formulären och mer information kommer att gå ut till övriga i verksamheten när ni berörs i projektet. 

Rapportera arbetad tid i Primula
Så här gör du

Samlingssida, timersättning (pilotprojekt timersättning)

Övriga utlägg
Sök ersättning för endagsresor/övriga utlägg i Primula
Så här gör du - manual ersättning endagsresor/övriga utlägg
Samlingssida, endagsresor/övriga utlägg

Länkar:
Originalkvitto krävs för ersättning