Befordran inom fakulteten för utbildningsvetenskaper

Fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen.

Excellent lärare
Ansökan om antagning som excellent lärare:

Fakultetens riktlinjer för antagning av excellent lärare.

Docent
Ansökan om antagning som docent:

Fakultetens riktlinjer för antagning som docent.

Professor och universitetslektor
Se sidan rekrytering till fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Sakkunnigarvoden
Ersättning till sakkunniga i rekryterings- och befordringsärenden samt fakultetsopponenter.