PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Befordran inom språkvetenskapliga fakulteten

Från och med våren 2016 använder sig fakulteten av universitetets elektroniska rekryteringssystem MyNetwork. Även ansökan om befordran ska skickas in elektroniskt. 

Ta kontakt med fakultetshandläggaren via fakultetens mailadress: sprakfak@sprakvet.uu.se innan du skickar in din ansökan. Därefter får du en länk till MyNetwork där ansökan laddas upp. 

Efter beslut av fakultetsnämnden december 2016 är ansökan till docentur och excellent lärare periodiserad, vilket innebär att sista dag för ansökan infaller två gånger per år: 1 mars och 1 oktober (riktlinjerna till excellent lärare ska revideras).

Information om rekrytering och befordran inom språkvetenskapliga fakulteten till:

  • professor
  • universitetslektor
  • forskarassistent
  • biträdande universitetslektor
  • docent 
  • excellent lärare (riktlinjera ska revideras)