Befordran inom språkvetenskapliga fakulteten

Från och med våren 2016 använder sig fakulteten av universitetets elektroniska rekryteringssystem Varbi. Även ansökan om befordran ska skickas in elektroniskt. 

Ta kontakt med fakultetshandläggaren via fakultetens mailadress: sprakfak@sprakvet.uu.se i god tid innan du skickar in din ansökan. Därefter får du en länk till Varbi där ansökan laddas upp. 

Efter beslut av fakultetsnämnden i december 2016 är ansökan till docentur och excellent lärare periodiserad, vilket innebär att sista dag för ansökan infaller två gånger per år: 1 mars och 1 oktober (riktlinjerna till excellent lärare ska revideras. Ansökningsmöjligheten öppnar när det är klart).

Information om rekrytering och befordran inom språkvetenskapliga fakulteten till:

  • professor
  • universitetslektor
  • forskarassistent
  • biträdande universitetslektor
  • docent (riktlinjerna är reviderade 180524)
  • excellent lärare (riktlinjerna är reviderade 180412)