PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Sjuk-/friskanmälan

Sjukanmälan

Läs mer om hur du sjukanmäler dig på samlingssidan för sjukanmälan

Friskanmälan

Först när du är åter i tjänst friskanmäler du dig via egenrapportering i Primula webb eller mail till lon@uadm.uu.se. Ett automatiskt mail går på nytt ut till administratör på institution/motsvarande och till din chef för deras kännedom.

Första sjukdagen är karensdag med helt löneavdrag. Dag 2 - 14 betalar universitetet 80 % av månadslönen. Från dag 15 får du ersättning från Försäkringskassan och 10 % sjukpenningtillägg från universitetet.

Friskanmäl dig via Primula webb
Så här gör du - manual friskanmälan
Samlingssida, friskanmälan