PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Sjukpension

Tillfällig sjukpension kan en anställd få om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom och personen beviljas tidsbegränsad sjukersättning alternativt partiell sjukersättning som inte är tidsbegränsad eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Sjukpension kan en anställd få om Försäkringskassan beviljar hel, ej tidsbegränsad, sjukersättning. Den anställde skiljs då från sin anställning.