PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Information om VAB - vård av barn

  • Används när barnet är sjukt eller när ordinarie vårdare är sjuk eller har fått andra förhinder.
  • Kan överlåtas till annan person när ingen av föräldrarna kan stanna hemma från arbetet, till exempel till förvärvsarbetande mor- och farföräldrar eller annan person.
  • Kan betalas ut i ett obegränsat antal dagar för svårt sjuka barn. Dessa dagar gäller tills barnet fyller 12 år, i vissa fall tills barnet fyller 16 år (intyg från försäkringskassan krävs).
  • Från åttonde sjukdagen måste du ha sjukintyg från läkare.
  • Är ordinarie vårdare sjuk, ska det styrkas med läkarintyg från åttonde sjukdagen.
  • Betalas ut under högst 120 dagar per barn och år.
  • Betalas ut under max 60 dagar per barn och år när ordinarie vårdare blir sjuk.

Så här ansöker du om ledighet för vård av barn (VAB)

Eventuella frågor besvaras av din lönespecialist.
Läs mer om tillfällig föräldrapenning på Försäkringskassans webb.