PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Föräldrapolicy

I föräldrapolicyn kan du läsa om hur universitetet vill bidra till att göra det möjligt att kombinera arbetsliv eller studier med föräldraskap.

I policyn finns regler och villkor som gäller vid föräldraledighet. I en särskild bilaga beskrivs reglerna för forskarstuderande. Du hittar även ett informationsbrev som skickas ut till den som söker föräldraledighet.

Föräldrapolicy