Försäkringar för personer som inte är anställda

Särskilt personskadeskydd (SPS)

Uppsala universitet har en samlingsförsäkring med Kammarkollegiet som avser särskilt personskadeskydd (SPS). Försäkringen omfattar dig som är varaktigt bosatt i Sverige (dvs. personer med svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd) och som deltar i Uppsala universitets verksamhet utan att vara anställd, tex. försökspersoner, emeritus/emerita och praktikanter.

Försäkringsintyg, dvs ett bevis på att du omfattas av försäkringen, finns under HR-avdelningens blanketter. Försäkringsintyget skrivs av din institution vid behov. 

Läs mer om försäkringsvillkoren för SPS

Försäkring för utländska besökare

Uppsala universitet har sedan 1 januari 2014 en samlingsförsäkring med Kammarkollegiet som avser utländska besökare. Försäkringen omfattar dig som är utländsk medborgare och som deltar i Uppsala universitets verksamhet, oavsett vistelsetid i Sverige. Försäkringen omfattar även dina medföljande familjemedlemmar. Försäkringen täcker främst akut sjuk- och tandvårdsskydd, men omfattar även olycksfallsskydd, hemtransportskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och ett visst egendomsskydd.

Försäkringen omfattar inte studenter på grund- eller masterutbildningsnivå som är registrerade i Uppdok.

Försäkringen gäller dygnet runt i Sverige. För dig som har Schengenvisum gäller försäkringen i hela Schengenområdet med undantag för egendomsskyddet som endast gäller i Sverige.

Försäkringsintyg, dvs ett bevis på att en du omfattas av försäkringen, finns under HR-avdelningens blanketter. Försäkringsintyget skrivs av din institution vid behov.

Läs mer om försäkringsvillkoren försäkringen för utländska besökare

Begränsningar i försäkringsskyddet

Försäkringen ersätter skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas av annan försäkring. Olycksfallsskyddet är undantaget denna begränsning.

EU/EES-medborgare

Du som är medborgare från ett nordiskt land, EU/EES-land, Schweiz eller annat konventionsland bör ta med dig ett EHIC-kort eller motsvarande som berättigar till sjukvård på samma villkor som svenska medborgare. Om du saknar EHIC-kort går det även bra med personnummer om du har blivit folkbokförd, alternativt samordningsnummer och anställningsavtal om du inte har blivit folkbokförd. Sjuk- och tandvårdsskyddet i försäkringen för utländska besökare gäller dig som EU/EES-medborgare om du kan visa att du har blivit utförsäkrad i ditt hemland avseende sjukvårdsförmåner.

Medborgare från tredje land

Du som är medborgare från tredje land omfattas inte av försäkringen för utländska besökare när det gäller sjuk- eller tandvårdsskydd efter det att du har blivit folkbokförd i Sverige och fått ett personnummer från Skatteverket. Detta sker vanligen om din vistelse i Sverige överskrider ett år. När man är folkbokförd har man rätt till sjukvård på samma villkor som svenska medborgare.

Egendomsskydd

Skada eller förlust av ditt medförda eller anskaffade privata lösöre (egendomsskydd) ersätts med högst 20 000 kronor och självrisken är i detta fall 1 500 kronor. Möjlighet kan finnas att teckna en privat försäkring i ett svenskt försäkringsbolag om du vill försäkra lösöre till ett högre belopp.

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Uppsala universitet har sedan 1 januari 2014 en samlingsförsäkring med Kammarkollegiet som avser sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier. Försäkringen omfattar dig som finansierar dina doktorandstudier med stipendium. Försäkringen ska gälla då ditt stipendium bortfaller på grund av en längre tids frånvaro från studierna vid sjukdom eller föräldraledighet. Försäkringen ger inte rätt till ersättning om du har rätt till motsvarande ersättning enligt någon annan försäkring.

Försäkringen består av tre delar:

  • Sjukpenning

  • Föräldrapenning

  • Tillfällig föräldrapenning

Blankett för ansökan om ersättning finns på Kammarkollegiets hemsida. En ansökan ska undertecknas av både dig som försäkrad och av din institution.

Observera att om du begär ersättning ska du anmäla sjukdom, föräldrapenning eller uttag av tillfällig föräldrapenning dels till din institution och dels till Kammarkollegiet på forsakring@kammarkollegiet.se senast dagen efter första dagen för sjukskrivning, föräldrapenning eller uttag av tillfällig föräldrapenning.

Läs mer om försäkringsvillkoren

 

Interna länkar

Information om tjänstereseförsäkring

Externa länkar

Kammarkollegiet, SPS
Kammarkollegiet, GIF
Kammakollegiet, doktorandförsäkringen