PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Försäkringar för anställda

Arbetsskadeförsäkring/Trygghetsförsäkring (PSA)

Om du skadar dig på arbetsplatsen kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Arbetsskadan kan vara en sjukdom som har uppstått på grund av arbete. Den kan också bero på olycksfall på arbetsplatsen eller på olycksfall som inträffat på väg till eller från arbetet. Det är Försäkringskassan som handlägger och beslutar om ersättning vid arbetsskada.

Arbetsskadeförsäkringen ger ett grundskydd vid arbetsskada. För statligt anställda finns även en trygghetsförsäkring, personskadeavtalet för statligt anställda, PSA. Personskadeavtalet är en trygghetsförsäkring som kan ses som ett komplement till arbetsskadeförsäkringen. PSA handläggs av AFA försäkring.

Information om Uppsala universitets rutiner för olycksfall och tillbud

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till efterlevande om du som anställd skulle avlida före pensioneringen.

För att efterlevande ska få ersättning ska en anmälan om dödsfallet göras till SPV, grupplivssektionen, telefonnummer 060 18 76 53.

Tjänstereseförsäkring

Samtliga universitetsanställda, inklusive registrerade doktorander, är försäkrade hos Kammarkollegiet under tjänsteresa. Även personer som inte är anställda vid Uppsala universitet kan omfattas av tjänstereseförsäkringen. Viktiga förutsättningar är att resan har en direkt koppling till resenärens arbetsuppgifter vid myndigheten och är godkänd av myndigheten. För information om vad som gäller vid resa finansierad via till exempel privat stipendium, kontakta Kammarkollegiet och kontrollera om separat försäkring krävs. Tjänstereseförsäkringen gäller inte för studenter.

Ytterligare information om försäkringar i samband med tjänsteresa

Kontakt

HR-avdelningen

Interna länkar

Rutiner vid olycksfall och tillbud
Allmän information om tjänsteresor
Försäkring vid hyrbil
Säkerhetsavdelningen 

Externa länkar

Försäkringskassan
AFA försäkring
SPV
Kammarkollegiet
UD