PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Skilj på arbete och utbildning

Det är vanligt att doktorander vid sidan av forskarutbildningen erbjuds någon form av institutionstjänstgöring, till exempel administration eller undervisning. Arbete vid sidan av forskarutbildningen får inte omfatta mer än en viss andel av doktorandens arbetstid:

  • För doktorander med anställning får institutionstjänstgöring inte omfatta mer än 20 procent av heltidsarbete. (HF, kap 5 § 2)
  • En doktorand med utbildningsbidrag kan anställas som assistent för institutionstjänstgöring på högst 40 procent av en heltid. (HF, kap 5 § 9) Men, bara om det finns särskilda skäl får en doktorand som har helt bidrag undervisa eller utföra annat arbete som omfattar mer än 20 procent av en heltid. (Förordning 1995:938, §12)

Att få erfarenhet från undervisning är önskvärt för många doktorander liksom andra arbetslivserfarenheter. Men eftersom nettostudietiden inte ska omfatta institutionstjänstgöring är det viktigt att skilja på den tid som läggs ned på forskarutbildningen och den tid som läggs på arbete vid institutionen. Tiden för utbildningen (nettostudietiden) ska alltså förlängas i motsvarande grad som man arbetar vid institutionen och det enklaste är att reglera detta i den individuella studieplanen. Innan en doktorand åtar sig institutionstjänstgöring bör det vara tydligt i vilken omfattning det gäller och hur hon eller han kommer att bli kompenserad i tid. Detta gäller även för vissa typer av förtroendeuppdrag.

Läs mer här om förlängning av forskningsfinansiering för doktorander med förtroendeuppdrag.

Ansökan om förlängning av forskningsfinansiering för doktorander med förtroendeuppdrag skickas till registrator.