PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Funktionsnedsättning

Tillgänglighet

Uppsala universitet arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten för studenter, anställda och besökare. Därför finns en tillgänglighetsplan som beskriver vad universitetet gör för att öka tillgängligheten till universitetets lokaler, information och verksamhet.

Läs mer i Handlingsplan för lika villkor.

Stöd vid funktionsnedsättning

Anställda och studerande som har en funktionsnedsättning kan få stöd i sin arbetssituation. Är du student eller doktorand utan anställning kan du läsa mer under Studier och funktionsnedsättning.

Du kan också kontakta Stöd till studenter med funktionsnedsättning: samordnare@uadm.uu.se

Är du anställd och har en funktionsnedsättning och är i behov av stöd eller anpassning i din arbetssituation ska du i första hand vända dig till din närmaste chef. Vid behov kan du också kontakta personalavdelningen på: likavillkor@uadm.uu.se.

Se också universitetets folder om stöd vid funktionsnedsättning:

Stöd till studenter, doktorander och anställda som har en funktionsnedsättning

Anpassning av tillgänglighet - akuta behov

Behov av anpassningar för tillgänglighet för enskilda personer med funktionsnedsättning kan uppstå innan generella åtgärder genomförts. Sådana anpassningar behöver vanligen genomföras utan dröjsmål. I länken nedan kan du läsa om vilken handläggningsordning som gäller vid anpassning av lokaler respektive inredning och utrustning:

Anpassning av lokaler och utrustning

Tillgänglighet i lokaler

Information om universitetets lokaler finns via denna länk:

Lokalplanering

Fakta om funktionshinder

Vill du lära dig mera om funktionshinder så finns mer information att hämta här:

Infoteket om funktionshinder