PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Finansieringsformer

En doktorands utbildning kan finansieras på olika sätt vilket kan ha betydelse för vissa arbets- och anställningsvillkor. På samma sätt som för aktivitet ska institutionen rapportera vilken finansieringsform varje doktorand har i Uppdok, också detta varje termin.

De olika finansieringsformer som finns och hur de förkortas i diverse rapporter och system är:

  • DTJ - Anställning som doktorand vid ett universitet eller en högskola, oberoende av vem som finansierar anställningen.
  • EXT – Annan anställning utanför universitetet (än vid företag eller som läkare) som innebär att utbildning på forskarnivå kan bedrivas inom anställningen som anställning vid myndigheter, kommuner, landsting eller fackförbund.
  • FTG – Företagsdoktorand är en doktorand som är anställd vid ett företag (och får sin lön från företaget) och bedriver utbildning på forskarnivå inom anställningen.
  • NG - Försörjning saknas eller yrkesverksamhet utan anknytning till utbildning på forskarnivå. Här redovisas även studiemedel.
  • STI - Stipendium av olika slag, både svenska och utländska.
  • UBI – Utbildningsbidrag.
  • USL - Anställning som läkare med utrymme att bedriva utbildning på forskarnivå inom anställningen.
  • UTJ - Annan anställning (än som doktorand) inom eget eller annat universitet/högskola (även utländskt lärosäte) som innebär att utbildning på forskarnivå kan bedrivas inom anställningen.

Olika finansieringsformer:

Den finansieringsform som är vanligast och som eftersträvas vid Uppsala universitet är doktorandanställning. Om en doktorand är anställd vid Uppsala universitet har universitetet ansvar för såväl utbildningsrelaterade frågor som frågor av arbetsgivarkaraktär.

Om en doktorand är anställd någon annanstans än vid Uppsala universitet är det den externa arbetsgivaren som har ansvar för frågor av arbetsgivarkaraktär. Uppsala universitet har dock ansvar för de utbildningsrelaterade frågorna.

Kontakt

HR-avdelningen