PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Röda dagar, halvdagar och klämdagar 2018

Under ett arbetsår förekommer flera röda dagar, klämdagar och halvdagar då du är helt ledig eller har förkortad arbetstid. Den som av sin chef beordras tjänstgöra på en klämdag, har rätt till enkel övertidskompensation.

Arbetstidsförkortning för dig som jobbar deltid:
Arbetstiden förkortas i proportion till omfattningen av din deltidstjänstgöring.

Alla lediga dagar år 2018

Måndag 1 januari, Nyårsdagen

Ledig hela dagen – röd dag

Fredag 5 januari, Trettondagsafton

Förkortad arbetstid med 4 timmar

Torsdag 29 mars, Skärtorsdagen

Förkortad arbetstid med 2 timmar

Fredag 30 mars, Långfredagen

Ledig hela dagen – röd dag

Måndag 2 april, Annandag påsk

Ledig hela dagen – röd dag

Måndag 30 april, Valborgsmässoafton

Ledig hela dagen – klämdag

Tisdag 1 maj, Första maj

Ledig hela dagen – röd dag

Torsdag 10 maj, Kristi himmelfärds dag Ledig hela dagen – röd dag

Fredag 11 maj

Ledig hela dagen - klämdag

Onsdag 6 juni, Sveriges nationaldag

Ledig hela dagen - röd dag

Fredag 22 juni, Midsommarafton

Ledig hela dagen 

Fredag 2 november 

Förkortad arbetstid med 4 timmar

Måndag 24 december, Julafton

Ledig hela dagen

Tisdag 25 december, Juldagen

Ledig hela dagen – röd dag

Onsdag 26 december, Annandag jul

Ledig hela dagen – röd dag

Måndag 31 december, Nyårsafton Ledig hela dagen