PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Flextidsmall

Flextid kan användas under förutsättning att verksamheten tillåter det.

Flexmall för redovisning av arbetstid och flextid

Observera att formlerna i mallen avser tjänstgöring med s.k. utökad flextid. För heltidsarbetande arbetstagare omfattar flexarbetstiden helgfria dagar tiden mellan kl 6.30-9.30, 11.45-13.15 (lunchflex) och 15.00-20.00.

Den fasta arbetstid då en heltidsarbetande arbetstagare ska vara tillgänglig på arbetsplatsen är tiden mellan kl 9.30-11.45 och 13.15-15.00.

Flexramen är således 6.30-20.00.

Kontakt

Hr-avdelningen