PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Årsarbetstidsschema och klämdagar 2018

Årsarbetstidsschemat används vid beräkning av olika veckors arbetstid vid frånvaro (ska inte användas till arbetsgivarintyg eftersom tiden där beräknas på annat sätt, se instruktion om arbetsgivarintyg).

Årsarbetstidsschema gällande teknisk och administrativ personal
För lärare gäller att klämdagar är arbetsfria om årsarbetstiden har kunnat förläggas till annan tid. Doktorandernas arbetstid regleras enligt högskoleförordningen 5 kap 2 § Arbetsuppgifter. En heltidsdoktorand beräknas arbeta 5 dagar/vecka med en årsarbetstid på 260 dagar.

Klämdagar under 2018

Arbetsfria klämdagar år 2018 är 30 april och 11 maj. Den som beordras tjänstgöra på en klämdag, vilket kan vara nödvändigt i en del funktioner, har rätt till enkel övertidskompensation.

Förkortning av arbetstiden

Följande reducering gäller för en heltidsanställd:

Arbetsdag

Timmar

Trettondagsafton 180105

4

Skärtorsdagen 180329

2

Den 30 april som infaller på en:

 

a) måndag – torsdag

2

b) fredag

4

Dagen före Alla Helgons dag 181102

4

Den 23 december som infaller på en fredag

4

En deltidsanställd får förkortning av arbetstiden i proportion till omfattningen av sin deltidstjänstgöring. När till exempel en heltidsanställd i påskveckan får förkortning med 2 timmar (skärtorsdag -2 timmar) ska arbetstiden för den som arbetar till exempel 60 % reduceras till 1 timme och 12 min.

Detta är särskilt viktigt att tänka på när någon arbetar mindre än 5 dagar/vecka, så kallad koncentrerad deltid. Arbetstidens förläggning kan behöva justeras en sådan vecka. Normtid anger hur mycket man ska arbeta under en vecka om arbetet är förlagd till veckans alla dagar.