Betyg och intyg

Om du slutar din anställning har du rätt att få intyg eller ett betyg om du begär det. Du kan även begära ett intyg under pågående anställning som intygar din anställning.

Tjänstgöringsintyg

Ett tjänstgöringsintyg utfärdas om du varit anställd kortare tid än sex månader. Intyget innehåller uppgifter om den anställning eller de anställningar som du haft vid universitetet. Intyget innehåller uppgifter som var du varit placerad, anställningstid och befattning.

Om du vill ha ett tjänstgöringsintyg vänder du dig till HR-enhet UFV på HR-avdelningen via deras funktionsbrevlåda, personaladm@uadm.uu.se

Tjänstgöringsbetyg

Om du varit anställd längre tid än sex månader utfärdas ett tjänstgöringsbetyg. Betyget innehåller uppgifter om anställningstid, anställningar, arbetsuppgifter, omdöme hur väl arbetsuppgifter har utförts samt anledningen till anställningens upphörande.

Om du vill ha ett tjänstgöringsbetyg vänder du dig till personaladministratör vid din institution/motsvarande.

Intyg om anställning och lön

Om du begär det kan du få ett intyg som bekräftar din anställning och uppgift om lön. Intyget utfärdas vid exempelvis när bostad ska hyras eller vid ansökan om lånelöfte.

Vill du ha ett intyg om anställning och lön vänder du dig till personaladministratör vid din institution/motsvarande.

Arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg är ett underlag för att ansöka om a-kassa. Intyget styrker din anställning och innehåller uppgifter om arbetstid och frånvaro fördelat i antal timmar över månaderna. Intyget kan fyllas i först efter din sista anställningsdag.

Intyg kan inte skrivas på engångsersättningar eftersom arbetstiden inte framgår.

För att få ett arbetsgivarintyg kontakta löneenheten via funktionsbrevlådan, lon@uadm.uu.se. OBS! Uppsala Universitet är inte anslutna till tjänsten arbetsgivarintyg.nu.