PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Betyg och intyg

Om du slutar din anställning har du rätt att få intyg eller ett betyg om du begär det. Du kan även begära ett intyg under pågående anställning som intygar din anställning.

Tjänstgöringsintyg

Ett tjänstgöringsintyg utfärdas om du varit anställd kortare tid än sex månader. Intyget innehåller uppgifter om den anställning eller de anställningar som du haft vid universitetet. Intyget innehåller uppgifter som var du varit placerad, anställningstid, arbetsuppgifter och befattning.

Om du vill ha ett tjänstgöringsintyg vänder du dig till HR-enhet UFV på HR-avdelningen via deras funktionsbrevlåda, personaladm@udam.uu.se

Tjänstgöringsbetyg

Om du varit anställd längre tid än sex månader utfärdas ett tjänstgöringsbetyg. Betyget innehåller uppgifter om anställningstid, anställningar, arbetsuppgifter, omdöme hur väl arbetsuppgifter har utförts samt anledningen till anställningens upphörande.

Om du vill ha ett tjänstgöringsbetyg vänder du dig till personaladministratör vid din institution/motsvarande.

Intyg om anställning och lön

Om du begär det kan du få ett intyg som bekräftar din anställning och uppgift om lön. Intyget utfärdas vid exempelvis när bostad ska hyras eller vid ansökan om lånelöfte.

Vill du ha ett intyg om anställning och lön vänder du dig till personaladministratör vid din institution/motsvarande.

Arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg är bland annat underlag för eventuell utbetalning från arbetslöshetskassa. Intyget berättar om hur mycket du arbetat och hur arbetstiden fördelats i antal timmar över olika månader.

För att få ett arbetsgivarintyg kontakta löneenheten via funktionsbrevlådan, lon@uadm.uu.se, eller ring på telefonnummer 018 471 6677

Telefonsupporten har öppet vardagar klockan 08 – 12 samt måndagar 13 - 15