PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Anställning upphör

Här hittar du information kopplat till när din anställning vid Uppsala universitet upphör. Till exempel uppsägningstid och vad som gäller när anställningen avslutas.