News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (7)
  • Universitetsnyheter (7)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Wed Apr 25 13:52:00 CEST 2018

Nya utbildnings- och forskningssatsningar

Rektor har nu beslutat om hur universitetets utökade anslag ska användas. Bland annat satsas på utbildningar i industriell ekonomi, digital humaniora, rysslandsstudier samt medicinsk avbildning.

Universitetsnyheter

Wed Apr 25 13:37:00 CEST 2018

Nytt avtal om översättningstjänster

Nya avtalet om översättningstjänster är nu klart. Nytt är att avtalet är indelat i fem områden och att leverantörerna inte är rangordnade. Det finns en eller flera godkända översättare hos varje leverantör.

Universitetsnyheter

Wed Apr 25 08:06:00 CEST 2018

Nytt pedagogiskt program

Den 24 april fastställdes Uppsala universitets nya pedagogiska program. Det ersätter det tidigare programmet från 2008 och innehåller universitetets visioner för den pedagogiska verksamheten och utvecklingen.

Universitetsnyheter

Tue Apr 24 13:11:00 CEST 2018

Avtal som gäller molekylärbiologiska produkter

Uppsala universitet är fortfarande avtalslöst när det gäller molekylärbiologiska produkter

Universitetsnyheter

Tue Apr 24 12:43:00 CEST 2018

Sångsolister till Beatleskonsert sökes

Sjunger du också i duschen? Gillar du Beatles och är student eller anställd vid Uppsala universitet? Sångsolister sökes till Kungliga Akademiska kapellets stora Beatles-konsert i höst, alla välkomnas till audition i april och maj.

Universitetsnyheter

Tue Apr 24 09:53:00 CEST 2018

Konsistoriet sammanträder 26 april

Dagordningen för konsistoriet torsdag 26 april, innehåller flera stora beslut; bland annat universitetets årsredovisning 2017: Kommentarer till revisionsberättelse från Riksrevisionen, Internrevisionens rapport: Prefekten och föreståndares arbetssituation och Uppdrag om revidering av Mål och strategier

Universitetsnyheter

Fri Apr 13 11:02:00 CEST 2018

Ny handlingsplan för kvalitetsarbete

Handlingsplan för kvalitetsarbete 2018 - 2020 vid Uppsala universitet har nyligen tagits av rektor. Fokus ligger på ett universitetsövergripande kvalitetsarbetet inom utbildning, forskning och administration. Därutöver är det upp till varje fakultet eller vetenskapsområde att åtgärda de lokala behov som kan finnas.

Universitetsnyheter

<
>