News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (8)
  • Universitetsnyheter (8)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Wed Feb 28 14:10:00 CET 2018

Nytt avtal för taxitjänster

Uppsala universitet har tecknat avtal med tre taxileverantörer. Avtalen börja gälla den 1 mars 2018 och gäller i tre år framåt. Det går även bra att ringa den gamla leverantören under en övergångsperiod.

Universitetsnyheter

Mon Feb 26 13:06:00 CET 2018

Stora förändringar i kvalitetssäkringssystemet

De två största förändringarna är att UKÄ kraftigt minskar antalet bedömningsgrunder i utbildningsutvärderingarna och att lärosätesgranskningarna får en tregradig bedömningsskala.

Universitetsnyheter

Fri Feb 23 16:56:00 CET 2018

Nytt system för resebokningar

Uppsala universitets upphandlade resebyrå Lingmerths byter tekniskt system för bokningar av flygresor, hotell, tåg m.m. En e-post från resebyrån har redan skickats ut till resenärer som har en profil i det nuvarande systemet.

Universitetsnyheter

Thu Feb 22 10:13:00 CET 2018

Årsredovisning och budgetunderlag visar stabil utveckling

Årsredovisningen för 2017, som igår behandlades i konsistoriet, visar att universitetet fortsätter att utvecklas stabilt. Flera viktiga strategiska satsningar har gjorts under året. I budgetunderlaget till regeringen pekas områden ut där universitetet efterlyser satsningar de kommande åren.

Universitetsnyheter

Tue Feb 20 13:23:00 CET 2018

Ny plan för breddad rekrytering ska öka mångfalden

En ny handlingsplan för breddad rekrytering, 2018 – 2020, har nyligen beslutats av rektor. I det helhetsperspektiv som planen erbjuder, ska studenter med vitt skilda bakgrunder ges bättre förutsättningar att börja studera – och att kunna fullfölja sina studier.

Universitetsnyheter

Fri Feb 16 09:47:00 CET 2018

Dags för årets första konsistoriemöte

Dagordningen för konsistoriet nästa onsdag, den 21 februari, innehåller flera stora beslut; bland annat årsredovisningen, budgetunderlag för 2019 - 2021, anställningsordning samt modell för kvalitetsbaserad resursfördelning.

Universitetsnyheter

Wed Feb 14 13:45:00 CET 2018

Nytt besökssystem för besökare till Segerstedthuset

Nu är det nya besökssystemet i Segerstedthuset igång. Besökssystemets terminaler finns på entréplanet i anslutning till servicecenter.

Universitetsnyheter

Wed Feb 07 13:49:00 CET 2018

Hon ger oss ny kunskap om våra celler

Årets Linné-föreläsare är biologiprofessor Aviv Regev från Broad Institute vid MIT och Harvard, USA. Vilka frågor engagerar henne - och vad innebär svaren för oss människor?

Universitetsnyheter

<
>