News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (13)
  • Universitetsnyheter (13)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Mon Nov 30 11:21:00 CET 2015

Omorganisation inom biblioteket

Ämnesbiblioteken inom universitetsbiblioteket omorganiseras i december till sex enheter, bland annat för att utveckla bibliotekets tjänster och service gentemot forskare, studenter och anställda inom Uppsala universitet. Ingen personal sägs upp, det handlar främst om organisatoriska förändringar.

Universitetsnyheter

Fri Nov 27 10:00:00 CET 2015

Hållbarhet på agendan

Under en hel dag, idag, diskuteras hållbarhet av alla slag med forskare inom kulturgeografi, ekonomi, stadsplanering, arkitektur, landskapsarkitektur och teknikvetenskap tillsammans med representanter från Uppsala lokala näringsliv och samhälle.

Universitetsnyheter

Tue Nov 24 21:03:00 CET 2015

Nytt nummer till växeln

Från och med den 30 november är direktnumret till universitetets växel 987.

Universitetsnyheter

Thu Nov 19 10:30:00 CET 2015

Vaccination mot säsongsinfluensa - nya tider

Nu finns det möjlighet för anställda att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Arbetsgivaren ska först godkänna kostnaden, sedan gäller drop-in-tider på campus. Det finns även möjlighet att vaccinera sig på egen bekostnad hos Feelgood Företagshälsovård.

Universitetsnyheter

Mon Nov 16 18:11:00 CET 2015

U4-nätverk i ökat samarbete

Under ett par dagar har den åttonde rektorskonferensen i U4-nätverket hållits i Uppsala. Nätverket består, förutom Uppsala universitet, av universiteten i Göttingen(Tyskland), Groningen (Nederländerna) och Gent(Belgien). Man konstaterade att det internationella samarbetet mellan dessa universitet ökat stort sedan nätverket bildades.

Universitetsnyheter

Mon Nov 16 15:24:00 CET 2015

Stöd i samband med attentaten i Paris

Mot bakgrund av händelserna i Paris de senaste dagarna vill krisledningen påminna om det stöd som finns för studenter, anställda och anhöriga och för dig som är prefekt eller motsvarande.

Universitetsnyheter

Mon Nov 16 13:49:00 CET 2015

Resultat & reflexion – KAIA bjuder in till stormöte

KAIA-projektet bjuder in till utställning och stormöte med representanter från delprojekten.

Universitetsnyheter

Mon Nov 16 11:21:00 CET 2015

Stora historiepriset till Heléne Lööw

Sveriges största historiepris, Stora historiepriset, går 2015 till Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar kring nazismen i Sverige under hela nittonhundratalet fram till vår egen tid. Hennes senaste bok, Nazismen i Sverige 2000–2014 kom ut 2015.

Universitetsnyheter

Thu Nov 12 13:53:00 CET 2015

Strategiskt program för internationalisering beslutat

Vid dagens konsistoriesammanträde beslutades om universitets väg framåt inom området internationalisering. Programmet ska vara vägledande för det interna arbetet.

Universitetsnyheter

Tue Nov 10 13:45:00 CET 2015

Viktigt om beställning av taxi

Alla beställningar av taxi ska gå via det nya bolaget MyCab. För närvarande går det inte att boka taxi via resebyrån.

Universitetsnyheter

Thu Nov 05 14:49:00 CET 2015

Doktorand får samverkanspris

Regionförbundet delar i år ut Uppsala läns samverkanspris för andra gången, ett pris som ska uppmärksamma och stimulera goda samverkansinsatser mellan länets universitet och omvärlden. 2015 tilldelas priset Hanna Ellis från Uppsala universitet och Cecilia Sundberg från Sveriges lantbruksuniversitet.

Universitetsnyheter

Thu Nov 05 10:07:00 CET 2015

Urbana utmaningar på agendan i Singapore

En delegation från Uppsala universitet är just nu på plats i Singapore tillsammans med fem andra svenska universitet. Det är SACF – Swedish Academic Collaboration Forum – som håller sin andra internationella konferens, denna gång under temat ”Challenges within Urbanization”.

Universitetsnyheter

Thu Nov 05 10:00:00 CET 2015

Ny kvalitetsmärkning av vetenskapliga böcker

För att stärka den vetenskapliga svenska boken som publiceringsform etableras en typ av nationell infrastruktur, Kriterium, som ska garantera kvaliteten. Projektet startar 5 november och innebär en ny kvalitetsgranskning och fri tillgänglighet för läsarna.

Universitetsnyheter

<
>