När ramavtalsupphandlingar ska genomföras är det viktigt att ha referensgrupper med kunniga anställda. 

Referensgruppens uppgift är delta i arbetet med att ta fram en kravspecifikation. I kravspecifikationen formuleras de krav som ställs i den aktuella upphandlingen och hur de viktas gentemot varandra. Det är med andra ord till stor del kravspecifikationen som styr hur resultatet av upphandlingen blir. 

Alla institutioner har möjlighet att vara med. Genom referensgruppen har du möjlighet att påverka vilka krav som ska ställas i upphandlingen, du deltar också i anbudsutvärderingen.

Referensgruppen leds av upphandlare och controller från enheten för upphandling och inköp. Personer ur referensgruppen kan även komma att engageras i uppföljningen av ramavtalen.

Anmäl dig till:
marie.edberg@uadm.uu.se
maria.hoglund@uu.se
niclas.sandin@uu.se