Vad gör en pedagogisk utvecklare?
– Man håller kurser i universitetspedagogik, dels den högskolepedagogiska grundkursen som går på svenska och engelska flera gånger varje termin, dels specialkurser kring exempelvis forskarhandledning, examination och pedagogiskt ledarskap.

– Man jobbar också med skräddarsydda kurser och konsultationer för institutioner, ger pedagogiskt stöd i laborativa lärosalen och inspelningsstudion i Blåsenhus. Man handlägger pedagogiska utvecklingsmedel, ordnar pedagogiska seminarier med mera.

Vad tycker du att man som pedagogisk utvecklare får tillbaka till sig själv från uppdraget?
– Man lär sig väldigt mycket om universitetspedagogik, om vårt universitet i hela dess bredd och om undervisningspraktiker i olika ämnen. Man utvecklas själv som universitetslärare och kan föra tillbaka både teoretisk kunskap och praktiska tips till sin egen utbildningskontext, man blir en direktlänk mellan enheten för universitetspedagogik och institutionen.

– Man får också ett brett kontaktnät genom mötet med kursdeltagare från hela universitetet och genom samarbetet med andra pedagogiska utvecklare, både på Uppsala universitet och på andra lärosäten. Och så är det roligt!

På vilket sätt bidrar uppdraget till utvecklingen av Uppsala universitet?
– Med fler pedagogiska utvecklare kan fler får möjlighet att gå våra kurser och ta del av pedagogisk utveckling på olika sätt. Det ökar både kvaliteten på universitetets utbildningar och bidrar till kompetens- och karriärutveckling för lärare, handledare och studierektorer. Det är ett viktigt uppdrag!

Ska man arbeta heltid eller deltid?
– Tiden som pedagogisk utvecklare ska vara mellan 25 till 50 procent. Den tid du lägger hos oss är enligt överenskommelse med dig, din institution och oss.

Söker ni en eller flera personer?
– Vi söker flera personer som kan börja redan till höstterminen 2023.