Observera att även du som redan är kund i Danske bank, måste registrera konto.

All information om hur du går praktiskt går tillväga för att registrera ditt konto för löneutbetalning:

 

Varför måste universitetet byta bank? Det innebär ju en massa merarbete för hela löneadministrationen, som varje månad hanterar löneutbetalningar för ungefär tiotusen personer.

– Det beror på att ramavtalet med Nordea löpt ut och Riksgälden nyligen upphandlat ett nytt ramavtal och, precis som flera andra stora myndigheter, så måste vi vända oss till de banker Riksgälden tecknat ramavtal med och göra en så kallad förnyad konkurrensutsättning. Bankerna har då möjlighet att inkomma med specificerade priser för aktuell myndighet, säger Edrun Eriksson, enhetschef vid universitetsförvaltningen.
 

Kunde vi inte ha valt att fortsätta med Nordea?

– Nej, Nordea lämnade inget anbud i denna upphandling och var därmed inget valbart alternativ. Riksgälden har däremot tecknat ramavtal med Swedbank och Danske Bank – och endast Swedbank valde att lämna in anbud i vår förnyade konkurrensutsättning. 

 

Men i så fall; varför ska lönerna hanteras av Danske bank?

– Tyvärr visade det sig att Swedbank inte kunde möta våra behov kring kontouppgifter för personer som inte har svenskt BankID, så då fick vi avbryta den delen som gällde våra löneutbetalningar och istället gå vidare med Danske Bank som kan hantera alla typer av kontouppgifter.

– Men vi har bytt till Swedbank för övriga svenska in- och utbetalningar, tillägger Edrun Eriksson.
 

Kravet att kunna hantera konton för personer utan svenskt BankID, försenade alltså implementeringen – men universitetet har fått godkänt av Riksgälden att ha kvar Nordea under en övergångsperiod. Universitetet har för avsikt att byta bank den 1 september och innan dess måste alla löntagare, ha registrerat hos Danske bank till vilket konto som man vill ha sin lön utbetald, för att vara säker på att få sin lön utan försening.  

Om det inte finns något konto registrerat, så kan inte lönen betalas ut och då påbörjas en manuell hantering, som tar både tid och kraft. 

– Vi informerar på olika sätt våra medarbetare inom universitetet och vår önskan är att vi alla hjälps åt att påminna kollegor om denna registrering av konto, särskilt som det snart är semestertider, säger Edrun Eriksson.

 

Har du frågor och funderingar?
Hör av dig till lon@uadm.uu.se