Under senare delen av vecka 41 kommer samtliga användargrupper vid Uppsala universitet att ha tillgång till det nya systemet.

Support för Nya Ladok:

• för lärare och studenter: tfn 018-471 44 00 alternativt servicedesk@uu.se

• för övriga användare: tfn 018-471 19 20 alternativt uppdok@uadm.uu.se

• gällande Studentportalen: tfn 018-471 44 00 alternativt servicedesk@uu.se