Som huvudsekreterare för klinisk forskning är du vetenskapligt ansvarig för området. Rollen innebär bland annat att du:

  • är huvudföredragande vid kommittén för klinisk behandlingsforskning, ett av Vetenskapsrådet beslutande organ, samt gentemot generaldirektören
  • ansvarar för beredning och uppföljning av ärenden som i huvudsak berör områden som forskningsfinansiering, forskningspolitik och internationellt samarbete
  • har det övergripande vetenskapliga ansvaret för myndighetens övriga arbete inom klinisk forskning, som kliniska studier och ALF-kansliet.

Du kommer även att företräda Vetenskapsrådet och Sverige i nordiska, europeiska och internationella sammanhang.

Läs mer och ansök på vr.se