Regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterar löpande information om restriktioner och rekommendationer för att minimera smittspridningen av covid-19 och det är fortsatt något vi behöver förhålla oss till. Uppsala universitetsledning lägger löpande ut aktuell information på medarbetarprotalen (MP). Jag är medveten om att situationen med pandemin är fortsatt besvärlig och innebär merarbete för oss alla.

Områdesledningen ber också att få framföra ett stort tack till inblandade institutioners alla medarbetare i samband med avvecklingen av institutionen för neurovetenskap. En plan är under utarbetande för hur områdesledningen och områdeskansliet på bästa sätt kan fortsätta stödja såväl mottagande prefekter och institutioner som personal som flyttar. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan skapa goda arbetsmiljöer som kommer att främja forskning och utbildning på ett bra vis.

Nu kan vi inom universitet genom systemet Vesta hantera känsliga personuppgifter på ett korrekt sätt, enligt de krav som GDPR och Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kräver. Vesta är ett viktigt komplement till beräkningsresursen Bianca vid SNIC-SENS, en nationell infrastrukturresurs för storskaliga beräkningar av känsliga personuppgifter. I stället för hårda begränsningar tillämpar Vesta "frihet under ansvar" för att barriären för användning ska vara tillräckligt låg för genomsnittsanvändaren med måttligt stora beräkningskrav.

Jag hoppas ni liksom jag är förväntansfulla och ser fram emot en händelserik vårtermin.

Mats Larhed
Vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci