Syftet med utställningen är att höja medvetenheten och vikten av beredskap samt öka försvarsviljan hos unga vuxna.

Utställningen har två delar; en upplevelsebaserad del där besökaren genom rörelse, ljud och teknik får uppleva känslan av att ett krig pågår. Andra delen är interaktiv och fokuserar på Sveriges försvarshistoria och vad man som individ kan göra idag för att engagera sig i totalförsvaret.

Utställningen kan ses på universitetsbiblioteket Carolina, bland annat kommer det att finnas en container utanför Carolina där besökare får se ett studentrum före och efter en granatexplosion.

”Tänk om – tillsammans i krig och fred” är ett samarbete mellan Statens försvarshistoriska museer, Försvarsmakten, Säkerhets- och försvarsföretagen och de lärosäten där vandringsutställningen visas.