Grundutbildning i mänskliga rättigheter

Uppsala universitet erbjuder en grundutbildning i mänskliga rättigheter som omfattar 3 dagar (2+1/2 dag), med mellanliggande arbete i den egna verksamheten. Grundutbildningen vänder sig till statligt anställda med särskilt ansvar för verksamhetens utveckling och beaktar särskilt hur de mänskliga rättigheterna inverkar på den egna yrkesutövningen i rollen som statstjänsteman.

  • Kursomgång 1 - start 7-8 nov samt 24 nov
  • Kursomgång 2 - start 13-14 nov samt 1 dec

Mer information och anmälan

Fördjupningsutbildningar i mänskliga rättigheter

Fördjupningsutbildningarna vänder sig till yrkesroller som vill fördjupa sig inom ett eller flera områden inom mänskliga rättigheter.

  • 4 dec - Mänskliga rättigheter som värdegrund? En dag om bemötande, lika villkor, tillgänglighet, utifrån ett M R-perspektiv
  • 11 dec - Att tillämpa mänskliga rättigheter i förvaltningen - en praktisk verktygslåda.
  • 13 dec - Europeiska rättsstatsprinciper och rättigheter i svensk förvaltning

Mer information och anmälan

Dessutom erbjuds:

Introduktion till mänskliga rättigheter

En webbaserad introduktionsutbildning som vänder sig till nyanställda eller anställda som tidigare inte har erhållit grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter i rollen som statligt anställd. Den kan implementeras i myndighetens eget LMS, eller nås direkt av deltagarna via www.mrutbildning.se. Utbildningen kan genomföras enskilt eller i grupp, tillexempel vid en arbetsplatsträff med ett tema om mänskliga rättigheter.

Mer information om den webbaserade introduktionsutbildningen

Den webbaserade utbildningen finns tillgänglig att ladda ner till det egna LMS på myndigheten 

OBS! Alla kompetensutbildningsinsatser/utbildningar är kostnadsfria och riktar sig till statligt anställda!

Kontakt: Eva Norgren eller Anna Nörholm Lundin vid avdelningen för uppdragsutbildning.

----------------------------