Medarbetare och studenter kommer att erbjudas möjlighet att vaccinera sig på fyra olika campusområden under vecka 10:

  • Måndag 7 mars kl. 10-13: Ekonomikum (B154)
  • Tisdag 8 mars kl. 10-13: Ångström (Hus 10)
  • Onsdag 9 mars kl. 10-13: BMC (B10)
  • Torsdag 10 mars kl. 10-13: Blåsenhus (Hörsal Gunnar Johansson)

Universitetet upplåter lokalerna och Region Uppsalas personal utför vaccineringen.

Vänligen observera att Region Uppsala ber alla som vill vaccinera sig att bära kortärmat.

Med reservation för ändringar i ovanstående schema.

Eventuella frågor kan ställas till intendentursamordnare Peter Götlind: peter.gotlind@uu.se.