Hus 4 utrymdes efter läckan på källarplan. Ingen person uppges ha kommit till skada.

– Vi vet ännu inte orsaken till gasläckan, men situationen är under kontroll och under ledning av räddningstjänsten i samverkan med personal från Ångströmlaboratoriet samt Akademiska hus, enligt Fredrik Blomqvist, säkerhetschef vid Uppsala universitet.

Insatsen var kl 15 avslutad på Ångström. Räddningstjänsten har åter överlämnat ansvaret över byggnaden till Akademiska hus och Uppsala universitet. Återinrymning har ägt rum.