Forskare med doktorsexamen högst två år före sista ansökningsdatum kan söka medel för internationell postdoc från Stint (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning).

Notera att även doktorander som har ett inplanerat examensdatum inom ett år från sista ansökningsdatum också kan söka.

Ansökan senast den 15 september 2023.