Forskningsfälten artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) växer och utvecklas snabbt på en global skala. För att utnyttja de möjligheter som Uppsala universitet har, inrättas ett universitetsövergripande femårigt projekt, med uppdraget att forskningen inom AI/ML ska förnyas, förstärkas och vidareutvecklas.

Projektet – AI4Research – ska genom att förena forskare på en gemensam plats under interna sabbatsperioder, samtidigt som de på deltid är kvar på sina hemmainstitutioner, skapa samarbetsytor, bygga förtroendeskapande nätverk och sprida idéer kring forskning och undervisning inom AI och ML.

De forskare som tilldelas medel för en sabbatsperiod förväntas och uppmuntras att ta med sig yngre forskare från sin forskningsmiljö till projektet. Detta kan röra sig om såväl forskare som postdoktorer och doktorander av olika slag. Medföljande forskare förväntas finansieras genom egna externa medel eller fakultetsanslag och inte de medel som AI4Research fördelar. Projektet AI4Research erbjuder arbetsytor för att sådana medföljande forskare ska ha möjlighet att delta i den dagliga verksamheten.

AI4Researchs bidrag motsvarar ett belopp på maximalt 50 procent av en heltidstjänst under maximalt 12 månader.

Sista ansökningsdag: 14 april 2023.

Skicka din ansökan till cecilia.alsmark@uu.se.

För frågor och information mejla cecilia.alsmark@uu.se.