Uppsala–Durham Strategic Development Fund, som tidigare hette Uppsala-Durham Seedcorn Fund, välkomnar både ansökningar avseende forskningssamarbeten och samarbeten inom utbildning.

Ansökningar inom alla områden välkomnas, men förslag relaterade till följande fokusområden uppmuntras: Health; Climate Change; Energy and Clean Growth; Heritage and Culture; Hazard and Risk; Data Science.

Medlen söks i konkurrens och universiteten kommer gemensamt att annonsera och välja ut projekt att finansiera. Finansieringen uppgår till mellan 10 000–20 000 euro.

Framgångsrika forskningsprojekt förväntas kunna resultera i ytterligare ansökningar om finansiering från tredje part.

Föreslagna utbildningsprojekt förväntas stödja utvecklingen av internationellt lärande och undervisning vid båda universiteten.

Behörighet

  • Sökande måste vara akademisk personal, anställd vid antingen Uppsala universitet eller Durham University.
  • Ytterligare externa parter kan inkluderas, men om deras bidrag i projektet uppgår till mer än 20 procent, behövs en tydlig argumentation för detta.
  • Sökande måste ha expertis inom projekten.

Tidsplan

Utlysningen öppnar måndag 6 september 2021. Fullständiga ansökningar skickas in via länken nedan senast 15 november 2021 kl. 12.00.

Vid frågor, ställ dem i Q&A-sektionen i formuläret nedan, eller kontakta Abir Van Hunen (Durham) abir.van-hunen@durham.ac.uk eller Ellen Sjöholm (Uppsala) ellen.sjoholm@uadm.uu.se.

Mer information, instruktioner och ansökningsformulär

Fler utlysningar inom Matariki-nätverket