Syftet med Mobility Grants for Internationalisation är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten.

Projekt måste omfatta minst en svensk och minst en utländsk part, där den huvudsakliga samarbetspartnern måste komma utanför EU/EFTA/Storbritannien. Det ideala samarbetsprojektet innehåller aktiviteter som omfattar både forskning och högre utbildning. Det är särskilt angeläget att yngre forskare och doktorander deltar i mobiliteten.

Ansökan senast 24 september.