Energimyndigheten efterlyser projekt som vågar föreslå nya arbetssätt, metoder, processer och verktyg och undersöka dem i praktiken i syfte att skapa lärande och förändring.  Utlysningen sker inom ramen för forskningsprogrammet Människa, energisystem och samhälle.

Ansök senast den 31 augusti 2022 (ansökningstiden förlängd).