Syftet med utlysningen är att stimulera aktiv studentmedverkan i utbildningen vid universitetets alla tre vetenskapsområden. Aktiv studentmedverkan innebär att studenter och lärare i team samverkar för att utveckla program, kurser och undervisningsmoment

Sammanlagt utlyses 700 000 kr.

Ansökan ska ha kommit in till enheten för universitetspedagogik senast kl. 12.00 den 27/11 2023.

För mer information se Medarbetarportalen.