Totalt 430 000 kr utlyses och enskild ansökan kan uppgå till maximalt 150 000 kr.

Insatser och granskningar som kombinerar flera områden inom lika villkor välkomnas.

Senast den 9 oktober 2023 måste din ansökan ha inkommit.

Anvisningar och ansökningsblankett