Avtalsvillkor, priser och kontaktuppgifter till de upphandlade leverantörerna finns i Uppsala universitets ramavtalsdatabas.

Mer information finns på Medarbetarportalen!