Uppsala universitet har en lång relation och ett etablerat samarbete med Åbo Akademi, men i och med det nya avtalet ska samarbetet formaliseras och utvecklas. Universiteten hoppas uppnå en konkurrensfördel genom delning av kunskap och mervärde för personal och studenter. Med samarbetet efterlyses särskilt det mervärde som ett nordiskt samarbete kan ge genom kunskapsutbyte i utbildning och forskning.

Avtalet undertecknades 27 juni av Åbo Akademis rektor Mikko Hupa och Uppsala universitets rektor Eva Åkesson. Avtalet gäller i fem år, därefter förlängs avtalet med ett år i taget.

Samarbetet kommer att ledas av en gemensam styrgrupp som består av universitetens ledningar. Gruppen kommer att mötas årligen med växelvist värdskap och med en gemensamt utformad agenda. Också på fakultetsnivå eller motsvarande kan det ingås specifika avtal som hör till samarbetet.