Sedan år 2003 presenterar Academic Ranking of World Universities (ARWU) en årlig rankning av världens 1000 främsta forskningsuniversitet. I år granskades mer än 2500 institutioner.

Uppsala universitet rankas som näst bästa svenska lärosäte efter Karolinska Institutet på plats 37. Stockholms universitet är tredje bästa svenska lärosäte på plats 98. Bästa skandinaviska universitet är University of Copenhagen på plats 32.

– Uppsala universitets förbättrade position beror till stor del på ökad poäng inom indikatorn "Alumni” vilket baseras på alumners utmärkelser. En bidragande orsak är Svante Pääbos nobelpris 2022 som dragit upp universitetets poäng och rankningsposition, säger Emma Östlund, controller vid universitetsförvaltningen.

Svante Pääbo fick nobelpriset i fysiologi eller medicin 2022. Hans forskarbana startade med en doktorsexamen vid Uppsala universitet.

Bland de mest citerade forskarna

En annan indikator där universitetet går framåt är inom ”Highly cited” som baseras på Clarivates årliga sammanställning av de mest citerade forskarna i världen inom sitt respektive ämne.

– För 2022 placerade sig fem av universitetets forskare på denna lista och universitetets rektor rankades inom hela tre ämnen, vilket är en bidragande faktor till universitets rankningsresultat. Samtidigt är det viktigt att poängtera att universitetets totala placering bygger på många medarbetares fina prestationer, säger Emma Östlund.

Universitetets rektor Anders Hagfeldt placerade sig på Clarivates lista över de mest citerade forskarna under 2022 inom ämnena Chemistry, Environment and Ecology samt inom Materials Science. Universitets övriga forskare på listan är Dan Andersson (mikrobiologi), Zhihan LV (datavetenskap), Mia Wadelius (farmakologi och toxikologi) samt Lars Wallentin (klinisk medicin).

Listan från ARWU toppas av tre universitet från USA: Harvard University, Stanford University och Massachusetts Inst Tech (MIT). På fjärde plats kommer University of Cambridge i Storbritannien.