Medlen söks i konkurrens och universiteten kommer gemensamt att annonsera och välja ut projekt att finansiera; finansieringen uppgår till mellan € 10,000- € 25,000.

Framgångsrika projekt förväntas kunna resultera i ytterligare ansökningar om finansiering från tredje part.

Behörighet:

  • Sökande måste vara akademisk personal, anställd vid antingen Uppsala universitet eller Durham University.
  • Ytterligare externa parter kan inkluderas, men om deras bidrag i projektet uppgår till mer än 20 procent, behövs en tydlig argumentation för detta.
  • Sökande måste ha expertis inom projekten.
  • Projekt som innefattar unga forskare eller forskarstuderande uppmuntras.

Tidsplan:

Utlysningen öppnar måndag 27 januari 2020.
Fullständiga ansökningar ska skickas in till international.partnerships@durham.ac.uk senast kl 12.00 den 8 maj 2020.

Vid frågor, kontakta Emma Moore (Durham) international.partnerships@durham.ac.uk eller Oskar Pettersson (Uppsala) oskar.Pettersson@uadm.uu.se.

Ansökningsformulär och övrig information:

Seedcorn_DU-UU_Application

Seedcorn_DU-UU_FutureFundingOpportunities

Seedcorn_DU-UU_Guidance

Ellen Sjöholm