Universitetskollegiet är hörandeförsamling i processen för att ta fram förslag på rektor och utse prorektor. Universitetskollegiet får också lämna synpunkter på förslag till ordförande och externa ledamöter i konsistoriet.

Universitetskollegiet består av 65 ledamöter och varje ledamot har en personlig suppleant. 36 ledamöter utses genom val inom vetenskapsområdena, 18 ledamöter utses av studenterna och 11 ledamöter utses bland övriga anställda efter nominering.

Personalorganisationerna kan utse fyra ledamöter med närvaro -och yttranderätt.